RI7ER JOURNAL POSTS

Tilbake til Elva 2 - "Det kan vera ei stor oppgåve du går laus på"

Sunday, 2 January 2022

Fra og med 18. desember 2021 er tradisjonen med å bygge klinkerbåter blitt skrevet inn av UNESCO på Representative List of the Imtangible Cultural Heritage of Humanity.

Det er nå krystallklart at jeg nå er på vei inn i en verden av "ingen snarveier".


De siste 3 ukene har jeg brukt mesteparten av skoleferien på slutten av året til å undersøke tidligere prosjekter, kontakte museer, båtbyggere og personer med kunnskap om tradisjonelle klinkebåter.

Responsen har vært overveldende positiv.


Jeg vil gjerne takke følgende…

Jon Bojer Godal - hans første setning i et e-postsvar på ideen min var -"Det kan være ei stor oppgåve du går laus på" og fulgte vennlig opp med et tilbud om å bli med meg til Drammen for å måle opp båtene.

Geir Magne Røvik - Som jeg hadde en kort telefonsamtale som forklarte prosjektet mitt.

Nancy Nyrud, Drammens Museum - som skal åpne opp Sjoboden for å se båtene.

Bjørn Bækkelund ved Skogmuseum i Elverum, som ga historisk informasjon om båtene de har, og tilgang til deres oppbevaringslokaler hvor utstilling (SJF.00830) er lagret.

Bård Løken ved Skogmuseum i Elverum, som ga meg høyoppløselige tegninger av museumsutstilling (SJF.00830)

Thomas Støvind Berg, Fetsund Lenser - for en liste over folk og organisasjoner som tidligere har vært involvert i lignende prosjekter.


Jeg reiser til Drammen og Elverum senere denne uken for å besøke utstillingene de har utstilt og på lager, med tanken om å måle og fotografere dem sammen med Jon Godal og båtbyggerkollegaen hans, Hallvard Heime.

En ekstra bonus var at min svigermor, Kersti Skjørten som vokste opp på Grindalen gård i Elverum ved Glommaelva, har matchet mitt opprinnelige budsjettbeløp. Hun husker i ungdommen – dagene med klinkebåter som ble brukt til å ferge folk, frakte varer, til fritidsaktiviteter på elva og tømmeret som fløt forbi i vårflommen.


Alle spørsmål og kommentarer sendes til

Rob Wilson

wilsonrob1@mac.com